Łukaszewski, Jakub. „Rejestr ksiąg Stanisława Smoły Z Wolborza W Inkunabule Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej W Poznaniu”. Biblioteka, nr 22(31), grudzień 2018, s. 29-47, doi:10.14746/b.2018.22.2.