Wojciechowski, Jacek. „Człowiek – Media – Edukacja, Red. Nauk. Janusz Morbitzer, Danuta Morańska, Emilia Musiał, Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu 2017, S. 236. ISBN 978-83-65621-29-0”. Biblioteka, nr 22(31), grudzień 2018, s. 263-9, doi:10.14746/b.2018.22.15.