Krzak-Weiss, K. „Typologia sygnetów Drukarskich (na przykładzie znaków Stosowanych Przez Polskich impresorów Od XV Do połowy XVII Wieku)”. Biblioteka, nr 13(22), styczeń 2009, s. 7-18, doi:10.14746/b.2009.13.1.