Wilgosiewicz – Skutecka, R., i A. Szulc. „Lektury Lekarza – książka Leonarda Botalla W Bibliotece Uniwersyteckiej W Poznaniu”. Biblioteka, nr 13(22), styczeń 2009, s. 181-9, doi:10.14746/b.2009.13.11.