Wojciechowski, J. „ Biblioteki mniejszości Niemieckiej W II Rzeczypospolitej”. Biblioteka, nr 17(26), styczeń 2013, s. 267-72, doi:10.14746/b.2013.17.14.