Nowak, P. „Marszakowa – Szajkiewicz, Badania ilościowe Nauki. Podejście Bibliometryczne I Webometryczne”. Biblioteka, nr 13(22), styczeń 2009, s. 235-40, doi:10.14746/b.2009.13.16.