Jazdon, A., i R. Piejko. „«Die Ägyptische Finsterniss» – Przyczynek Do Historii poznańskich Czasopism Satyrycznych Pierwszej połowy XIX Wieku”. Biblioteka, nr 13(22), styczeń 2009, s. 193-02, doi:10.14746/b.2009.13.12.