Poznański, Z. „Nieznany List Hipolita Cegielskiego”. Biblioteka, nr 12(21), styczeń 2008, s. 227-9, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/216.