Lepkowska, E. „E-Learning W kształceniu Akademickim. Materiały Z II ogólnopolskiej Konferencji: Rozwój E-Edukacji W Ekonomicznym Szkolnictwie wyższym, Pod. Red. Marcina Dąbrowskiego I Marii Zając, Fundacja Promocji I Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2006, S”. Biblioteka, nr 12(21), styczeń 2008, s. 235-40, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/218.