Kłudkiewicz, K. „Ilustracje W czasopiśmie «Przyjaciel Ludu» – Od oświeceniowego Encyklopedyzmu Do Wizualnego Kanonu Narodowego”. Biblioteka, nr 23(32), grudzień 2019, s. 121-65, doi:10.14746/b.2019.23.6.