Wagner, Zuzanna. „Dekoracja Iluminatorska inkunabułu Inc. I 11 Ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Problem Ikonografii I Atrybucji”. Biblioteka, nr 23(32), grudzień 2019, s. 235-61, doi:10.14746/b.2019.23.10.