Muraszko, M. „Krakowska Oprawa księgi Jana Korzboka Witkowskiego Ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego W Gnieźnie”. Biblioteka, nr 23(32), grudzień 2019, s. 277-8, doi:10.14746/b.2019.23.12.