Wojciechowski, Jacek. „Artur Jazdon, Biblioteka Uniwersytecka W Poznaniu 1919–2018. Zasoby. Działania. Ludzie”. Biblioteka, nr 23(32), grudzień 2019, s. 313-24, doi:10.14746/b.2019.23.21.