Wojciechowski, J. „Wokół «Katechizmu biblioteki» Paula Ladewiga”. Biblioteka, nr 23(32), grudzień 2019, s. 349-52, doi:10.14746/b.2019.23.16.