Łopaczyk, Justyna. „Prasa Dla Dzieci I młodzieży 1824–1918”. Biblioteka, nr 23(32), grudzień 2019, s. 379-91, doi:10.14746/b.2019.23.20.