Tomaszewski, R. „O Bibliografii Pszczelnictwa Polskiego”. Biblioteka, nr 12(21), styczeń 2008, s. 29-53, doi:10.14746/b.2008.12.2.