Piejko, R. „Narodowy Zasób Biblioteczny - doświadczenia dziesięciu Lat”. Biblioteka, nr 12(21), styczeń 2008, s. 117-2, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/244.