Dąbrowicz, M. „Proces Przygotowania I wdrażania Systemu Ocen Okresowych pracowników W Bibliotece Uniwersyteckiej W Poznaniu”. Biblioteka, nr 12(21), styczeń 2008, s. 147-64, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/246.