Pilitowska, K. „Wykorzystanie Metod Programowania Neurolingwistycznego (NLP) W kształtowaniu Kultury Organizacyjnej Biblioteki”. Biblioteka, nr 11(20), styczeń 2007, s. 139-51, doi:10.14746/b.2007.11.8.