Wojciechowska, M. „Rola Zaufania W Budowaniu kapitału społecznego W środowisku Zawodowym Bibliotekarzy. Wyniki Badania”. Biblioteka, nr 24 (33), grudzień 2020, s. 277-01, doi:10.14746/b.2020.24.10.