Jazdon, A. „Dobrochna Priebe (1942–2020)”. Biblioteka, nr 24 (33), grudzień 2020, s. 383-5, doi:10.14746/b.2020.24.18.