Nowak, Łukasz. „XV-Wieczny Odpis Psalterium Abbreviatum Z Kodeksu Jakuba Z Kowalewic (BU Rkp. 1746)”. Biblioteka, nr 25 (34), grudzień 2021, s. 13-28, doi:10.14746/b.2021.25.2.