Rychlik, Małgorzata. „Publikowanie Otwarte społeczności Akademickiej Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu”. Biblioteka, nr 25 (34), kwiecień 2022, s. 233-46, doi:10.14746/b.2021.25.12.