Malinowski, Józef. „Maria Marchlewiczowa (1935-2021)”. Biblioteka, nr 26 (35), grudzień 2022, s. 425-6, doi:10.14746/b.2022.26.20.