Mellot, Jean-Dominique. „Badania Nad Historią Bibliotek: Kilka Refleksji Z Perspektywy Francuskiej”. Biblioteka, nr 27 (36), marzec 2024, s. 119-50, doi:10.14746/b.2023.27.6.