Rybarczyk, Agnieszka. „Zróżnicowanie języka Formy – Wizualno-Werbalny Charakter Kolekcji Liberatura Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej W Poznaniu Na Podstawie Wybranych przykładów”. Biblioteka, nr 27 (36), marzec 2024, s. 151-75, doi:10.14746/b.2023.27.7.