Łopaczyk, Justyna. „Od Redakcji”. Biblioteka, nr 27 (36), marzec 2024, s. 7-11, doi:10.14746/b.2023.27.1.