Przybyszewska, A. „Spuścizna Stefana Balickiego W Zbiorach Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich”. Biblioteka, nr 19(28), grudzień 2015, s. 117-28, doi:10.14746/b.2015.19.06.