Dąbrowicz, M., i A. Jazdon. „Założenia I Realizacja Polityki zarządzania Zasobami W Bibliotece Uniwersyteckiej W Poznaniu W Latach 1992–2014”. Biblioteka, nr 19(28), grudzień 2015, s. 129-57, doi:10.14746/b.2015.19.07.