Skutecki, J. „Kriegsbeute-Ausstellung Posen 1917. Propagandowa Wystawa Dla Szerokiej publiczności”. Biblioteka, nr 18(27), styczeń 2014, s. 83-121, doi:10.14746/b.2014.18.4.