Wyszowska, I. „Poznań I Jego mieszkańcy XIX Wieku W pamiętnikarskim Dziele Przechadzki Po mieście Marcelego Mottego”. Biblioteka, nr 18(27), styczeń 2014, s. 135-70, doi:10.14746/b.2014.18.6.