Skutecki, J. „Dwie pocztówki Adresowane Do Rudolfa Fockego”. Biblioteka, nr 20(29), grudzień 2016, s. 123-32, doi:10.14746/b.2016.20.8.