Korzo, M. A. „«Elementa Pverilis Institutionis» (Kraków 1692) – Przyczynek Do Historii Elementarzy Polskich”. Biblioteka, nr 20(29), grudzień 2016, s. 71-80, doi:10.14746/b.2016.20.5.