Melentiewa, Julia. „Czytelnictwo Jako narzędzie kształtowania rzeczywistości (na Kanwie Koncepcji Noosfery Władimira Wiernadskiego)”. Biblioteka, no. 21(30) (grudzień 15, 2017): 251–258. Udostępniono grudzień 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/12122.