Wojciechowski, Jacek. „LaTeI. Z Badań Nad Wykorzystaniem Technologii Informacyjnych W Bibliologii I Informatologii, Red. Grzegorz Gmiterek, Mikołaj Ochmański, Marcin Roszkowski, Warszawa: Wydawnictwo SBP 2015, S. 216 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka, Nr 168)”. Biblioteka, no. 21(30) (grudzień 15, 2017): 293–300. Udostępniono grudzień 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/12127.