Muraszko, Michał. „Krakowska Oprawa księgi Jana Korzboka Witkowskiego Ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego W Gnieźnie”. Biblioteka, no. 23(32) (grudzień 15, 2019): 277-287. Udostępniono lipiec 2, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22060.