Nowak, Łukasz. „XV-Wieczny Odpis Psalterium Abbreviatum Z Kodeksu Jakuba Z Kowalewic (BU Rkp. 1746)”. Biblioteka, no. 25 (34) (grudzień 30, 2021): 13–28. Udostępniono maj 29, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28502.