Rychlik, Małgorzata. „Publikowanie Otwarte społeczności Akademickiej Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu”. Biblioteka, no. 25 (34) (kwiecień 21, 2022): 233–246. Udostępniono lipiec 21, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28964.