1.
Melentiewa J. Czytelnictwo jako narzędzie kształtowania rzeczywistości (na kanwie koncepcji noosfery Władimira Wiernadskiego). 10.14746/b [Internet]. 15 grudzień 2017 [cytowane 2 grudzień 2022];(21(30):251-8. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/12122