1.
Wojciechowski J. LaTeI. Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii, red. Grzegorz Gmiterek, Mikołaj Ochmański, Marcin Roszkowski, Warszawa: Wydawnictwo SBP 2015, s. 216 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka, nr 168). 10.14746/b [Internet]. 15 grudzień 2017 [cytowane 3 grudzień 2022];(21(30):293-300. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/12127