1.
Muraszko M. Krakowska oprawa księgi Jana Korzboka Witkowskiego ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. 10.14746/b [Internet]. 15 grudzień 2019 [cytowane 4 lipiec 2022];(23(32):277-8. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22060