Biblioteka https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b <p style="text-align: justify;">Profil czasopisma obejmuje zagadnienia dotyczące historii książki, dziejów bibliotek i ich zbiorów, współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa. Periodyk zawiera stałe działy: Artykuły, Miscellanea, Recenzje. Artykuły i Miscellanea są opatrzone abstraktami w języku angielskim. Na język angielski jest przetłumaczony także spis treści każdego rocznika. Publikowane teksty są ilustrowane materiałami wskazanymi przez autorów. Rocznik ukazuje się od 1997 roku. Obecna edycja stanowi kontynuację czasopisma pod tym samym tytułem, wydawanego w latach 1960-1970, które publikowano w serii <em>Prace naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza</em> (dostęp do pełnych tekstów czasopisma znajduje się w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej). Aby podkreślić tę ciągłość, nowy i różniący się zarówno formą, jak i rozszerzonymi założeniami programowymi periodyk otrzymał podwójną numerację. Pierwszy rocznik nowej edycji opatrzono numerem 1, natomiast ciągłość tytułu zaakcentowano dodanym w nawiasie, kolejnym numerem odnoszącym się do całości czasopisma. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna. Numery „Biblioteki” od 1(10)1997 do 10(19)2006 zostały umieszczone w pełnej wersji na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Streszczenia opublikowanych prac są dostępne w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Sciences and Humanities. Rocznik jest indeksowany w bazach: ERICH+, Sherpa Romeo i IC Journals Master List oraz w bazie polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych Most Wiedzy. Zawartość czasopisma jest dostępna w bazach: Directory of Open Access Journals, BazHum Muzeum Historii Polski oraz Bibliotece Nauki na Platformie Polskich Publikacji Naukowych, a od 2007 roku – w uniwersyteckim repozytorium AMUR.</p> <ul> <li class="show"><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/issue/current">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <p><strong>INDEKSOWANE W:<br /></strong></p> <p><img src="https://pressto.amu.edu.pl/public/site/images/admin/cejsh.png" alt="cejsh.png" /><img src="https://pressto.amu.edu.pl/public/site/images/admin/ici.png" alt="ici.png" /><img src="https://pressto.amu.edu.pl/public/site/images/admin/mhp1.png" alt="mhp1.png" /><img src="https://pressto.amu.edu.pl/public/site/images/admin/DOAJ.png" alt="DOAJ.png" /><img src="https://pressto.amu.edu.pl/public/site/images/admin/PKP.png" alt="PKP.png" /><img src="https://pressto.amu.edu.pl/public/site/images/admin/google_scholar.png" alt="google_scholar.png" /><img src="https://pressto.amu.edu.pl/public/site/images/admin/worldcat.png" alt="worldcat.png" /><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/management/settings/%20https:/dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=486790"><img src="https://pressto.amu.edu.pl/public/site/images/aws/eplus1-a05cfb086113e1dba2ba9a345b1a67fb.png" alt="" /></a> </p> <p><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2023): 40</strong></p> <p>DOI: <a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/management/settings/10.14746/b">10.14746/b</a><br />eISSN: 2391-5838 <br />ISSN: 1506-3615 <br />Prace publikowane w czasopismie dostepne są <strong>od 2015 roku</strong> są udostępniane na <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe</a><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">.</a><strong><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/"><img src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png" alt="Licencja Creative Commons" /></a></strong></p> <p> </p> <p><strong> </strong></p> pl-PL <p>Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu <strong>od 2015 roku</strong> są udostępniane&nbsp; na <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/" rel="license"><br>&nbsp;</a><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" rel="license">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe</a><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/" rel="license">.</a></p> <p><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png" alt="Licencja Creative Commons"></a></p> <p>Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:</p> <ul> <li class="show"><strong>uznania autorstwa</strong> czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji</li> <li class="show"><strong>na tych samych warunkach</strong> — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na <a id="same_license_popup" class="helpLink" tabindex="0" title="" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl#" data-original-title="">tej samej licencji</a>, co oryginał.<br> <div id="popover993014" class="popover fade top in" style="top: -79.75px; left: 181.183px; display: block;" role="tooltip"> <div class="arrow" style="left: 50%;">&nbsp;</div> <div class="popover-content">&nbsp;</div> </div> </li> </ul> <p>Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).</p> <p>Autor zachowuje prawa majątkowe, ale&nbsp;udziela zgody&nbsp;Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na&nbsp;wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie <a href="/ojs_3/pliki/b/Umowa_autorska_zgodna_zarzadzeniem_Nr_445_2015_2016_Rektora_UAM_tekst_polski.doc" target="_blank" rel="noopener">umowy</a>.</p> <p>Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma <a href="/ojs_3/pliki/b/zgoda.doc" target="_self">zgodę</a> od uprawnionych podmiotów.</p> <p>Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.</p> justynal@amu.edu.pl (Justyna Łopaczyk) pressto@amu.edu.pl (Pressto) Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0100 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Alicja Jaroszyk (1947–2022) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/37220 Bożena Świstek-Oborska Prawa autorskie (c) 2022 Bożena Świstek-Oborska https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/37220 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0100 Andrzej Karpowicz (1945-2022) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/37095 Iuliana Grażyńska Prawa autorskie (c) 2022 Iuliana Grażyńska https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/37095 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0100 Maria Marchlewiczowa (1935-2021) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/37094 Józef Malinowski Prawa autorskie (c) 2022 Józef Malinowski https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/37094 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0100 Niedawno odkryte fragmenty Apostoła Krystynopolskiego z XII wieku https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/31881 <p>Jednym z ważnych średniowiecznych rękopisów cyrylickich pochodzących z Rusi Kijowskiej jest Apostoł Krystynopolski – kodeks z XII wieku, obecnie przechowywany w dwóch częściach, w niepełnej postaci, w Kijowie (Instytut Rękopisów Biblioteki Narodowej Ukrainy im. W.I. Wernadskiego od 1927 roku) i we Lwowie (Muzeum Historyczne we Lwowie od 1948 roku). W artykule zbadano cztery pergaminowe karty z Krakowa (Biblioteka Książąt Czartoryskich, Polska), odkryte w lipcu 2020 roku. Badanie cech paleograficznych, ortograficznych, językowych i tekstologicznych wykazało, że są one zaginionym wcześniej fragmentem Apostoła Krystynopolskiego (fragmenty Act 13,5–20, 15,29–16,4, 1Tim 4,8–5,4 i 2Tim 1,10–2,4). Krakowskie karty stanowią kontynuację części kijowskiej oraz początek i koniec części lwowskiej kodeksu. Część krakowska została oderwana przed 1888 rokiem, w którym kodeks był zaprezentowany publiczności na wystawie Instytutu Stauropigiańskiego we Lwowie, a także odnotowany i opisany w katalogu przez Antonija Petruszewicza. Artykuł zawiera kompletną fotokopię odkrytych fragmentów.</p> Stanisław Wołoszczenko Prawa autorskie (c) 2022 Stanisław Wołoszczenko https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/31881 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0100 Mappa mundi w kodeksie Jakuba z Kowalewic (BUP Rkp. 1746) a Historia Brittonum Nenniusza https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/33013 <p>Niniejszy artykuł stanowi analizę treściową mappae mundi zawartej w kodeksie Jakuba z Kowalewic (BUP Rkp. 1746), próbę odpowiedzi na pytania o proweniencję wpisanego w nią tekstu i jej autora oraz orientacyjne określenie czasu jej powstania. Ponadto poddano analizie listy prowincji wpisane zarówno w mapy typu T-O, jak i te zmieszczone poza nimi, w zebranych kodeksach zawierających analogiczny tekst do tego z poznańskiego kodeksu, pochodzący pierwotnie z IX-wiecznego dzieła autorstwa Nenniusza pt. Historia Brittonum. Artykuł prezentuje wyniki poszukiwania w polskich zbiorach map typu T-O, które mogły być wzorem dla mapy znajdującej się w kodeksie Jakuba z Kowalewic. Podjęto również próbę analizy treściowej listy prowincji wpisanej w mapę oraz wskazania różnic i cech wspólnych w znalezionych mapach i egzemplarzu w kodeksie Rkp. 1746.</p> Łukasz Nowak Prawa autorskie (c) 2022 Łukasz Nowak https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/33013 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0100 Rozważania nad problemem nakładu Statutu Jana Łaskiego https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/33799 <p>Artykuł porusza zagadnienie nakładu egzemplarzy pergaminowych oraz papierowych Statutu Jana Łaskiego. Problem ten rozpatrywany jest w dwóch aspektach. Po pierwsze, przybliżono i usystematyzowano funkcjonujące w literaturze przedmiotu poglądy na temat liczby wydrukowanych egzemplarzy. Krytyce poddany został najwcześniejszy, pochodzący z końca XVIII wieku, przekaz autorstwa Tadeusza Czackiego traktujący o nakładzie Statutu. Został on skonfrontowany z obecnym stanem wiedzy o oficynie Jana Hallera. W dalszej części ukazane zostało to, w jaki sposób pogląd o skromnym nakładzie Statutu był powielany w kolejnych publikacjach. Po drugie, przedstawiono rozważania na temat funkcji egzemplarzy pergaminowych oraz papierowych, ich przeznaczenia oraz potencjalnie różnego finansowania nakładu na poszczególnych tworzywach. Całość uzupełniają uwagi na temat prawdopodobnej liczby wydrukowanych egzemplarzy poczynione na podstawie dostępnych źródeł oraz zachowanych do dzisiaj egzemplarzy Statutu.</p> Wojciech Graś Prawa autorskie (c) 2022 Wojciech Graś https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/33799 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0100 Zbiory funeralne w zasobach Pracowni Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu – nekrologi i obrazki komemoratywne https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/34271 <p>Tekst traktuje o zbiorach funeralnych znajdujących się w zasobach Pracowni Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Należą do nich m.in. nekrologii oraz obrazki komemoratywne. Oba rodzaje tekstów można zróżnicować ze względu na funkcję i cechy zewnętrzne, łączy je natomiast konsytuacyjność w odniesieniu do śmierci konkretnej osoby. Zarówno nekrologi, jak i karty pogrzebowe pozostają ważnym źródłem do badań.</p> Agnieszka Urbańska Prawa autorskie (c) 2022 Agnieszka Urbańska https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/34271 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0100 Opisy podróży na Bliski Wschód i do Afryki Północnej z lat 1801–1919 w zbiorach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/34243 <p>Artykuł dotyczy XIX-wiecznych opisów podróży na arabski Bliski Wschód i do Afryki Północnej, przechowywanych w zbiorach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W większości znajdują się one w Bibliotece Uniwersyteckiej, część w bibliotekach wydziałowych. Kolekcja ta, choć nie powstała w sposób celowy, składa się z 250 tytułów w ośmiu językach, z czego dwie trzecie to pozycje niemieckojęzyczne. Najwięcej książek pochodzi z Kaiser Wilhelm Bibliothek w Poznaniu. Kolekcja odzwierciedla rozwój tego gatunku piśmiennictwa w Europie w XIX wieku i pokazuje jego różnorodność.</p> <p> </p> Filip Jakubowski Prawa autorskie (c) 2022 Filip Jakubowski https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/34243 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0100 Od JHP KABA do Deskryptorów Biblioteki Narodowej – wdrożenie zasad katalogowania Biblioteki Narodowej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/35875 <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">W artykule przedstawiono proces zmiany zasad katalogowania w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu – odejście od JHP KABA i wdrożenie zasad katalogowania z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej. Opisano przesłanki, jakie zainicjowały zmianę, etapy przygotowań oraz wdrożenie nowego sposobu opracowania. Porównane zostały zarówno zawartość informacyjna danych bibliograficznych w poprzedniej i nowej metodzie opracowania, jak i ich funkcjonalność we wdrożonym systemie nowej generacji Alma z wyszukiwarką Primo VE. Oceniono również przydatność nowych danych dla użytkowników biblioteki akademickiej. Zakres chronologiczny artykułu obejmuje lata 2015–2022. Praca ma charakter studium przypadku z zastosowaniem metody porównawczej i analizy piśmiennictwa.</span></span></span></p> Agnieszka Dwornik Prawa autorskie (c) 2022 Agnieszka Dwornik https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/35875 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0100 Migawki z życia miasta. Murowana Goślina na fotografiach z lat 20. i 30. XX wieku https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/35468 <p>Zbiory ikonograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w 2021 roku wzbogaciły się o okazały album fotograficzny zawierający na 144 stronach ponad 650 fotografii dotyczących Murowanej Gośliny. Fotografie, głównie z lat 20. i 30. XX wieku, przedstawiają m.in. widoki ogólne miasta, architekturę, pomniki, dokumentują działalność różnych towarzystw (np. Bractwa Strzelców Kurkowych, Towarzystwa Przemysłowego, Związku Inwalidów Wojennych, Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich, Klubu Sportowego „Concordia”, Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet, Stowarzyszenia Młodych Polek, Towarzystwa Chóru Kościelnego, Stowarzyszenia Muzycznego „Harmonia”) i instytucji (np. magistratu, szkoły powszechnej, urzędu pocztowego) oraz wydarzenia z życia miasta (np. obchody świąt państwowych i religijnych). Celem artykułu jest omówienie albumu, prezentacja wybranych fotografii i ukazanie na ich podstawie życia społeczności Murowanej Gośliny w dwudziestoleciu międzywojennym. Artykuł skupia się na latach 20. i 30. XX wieku i mieszkańcach narodowości polskiej (przede wszystkim tego okresu i tej społeczności dotyczą fotografie). Omówionych zostało również kilkanaście pocztówek z przełomu XIX i XX wieku oraz kilka fotografii związanych z ludnością niemiecką i żydowską.</p> <p> </p> Agnieszka Baszko Prawa autorskie (c) 2022 Agnieszka Baszko https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/35468 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0100 „Polska Flota Napowietrzna” (1919–1921) – charakterystyka zawartości oraz formy edytorskiej czasopisma https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/33211 <p>Mało znanym faktem związanym z powstaniem wielkopolskim jest istnienie trzech czasopism wydawanych przez agendy Wojsk Wielkopolskich. W niniejszym artykule możliwie szeroko została przedstawiona analiza lotniczego pisma „Polska Flota Napowietrzna”, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z jego szatą ilustracyjną i zastosowanymi rozwiązaniami graficznymi. Przed 1919 rokiem cała historia polskiego czasopiśmiennictwa poświęconego aeronautyce obejmuje jedynie warszawskiego „Lotnika i Automobilistę” (1911–1914). Również lista wielkopolskich pism wojskowych w okresie walk o niepodległość nie jest zbyt rozbudowana, oprócz omawianego periodyku wydawane były jedynie: „Druh” (1918–1919), „Ku Chwale Ojczyzny” (1919–1920) i „Wiedza Techniczna” (1919–1920). „Polska Flota Napowietrzna” była wydawana od sierpnia 1919 do czerwca 1921 roku. Czasopismo było kierowane nie tylko do wojskowych, ale też do wszystkich zainteresowanych tematyką nowoczesności i wynalazczości. W artykule zostaną omówione: częstotliwość wydawania pisma, przemiany tytułu i podtytułu, cena, objętość, lokalizacja redakcji, drukarnie i miejsca dystrybucji. Następnie zostaną przedstawieni najważniejsi autorzy „Polskiej Floty Napowietrznej” oraz struktura i tematyka czasopisma. Całość zamyka analiza aspektów graficznych: papieru, podstawowej makiety pisma, używanych czcionek, okładek periodyku, zdjęć i ilustracji oraz ozdobników i szlaków drukarskich.</p> Grzegorz Jazdon Prawa autorskie (c) 2022 Grzegorz Jazdon https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/33211 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0100 Biblioteka a grywalizacja. Rozważania teoretyczne (zarys tematyki) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/33667 <p>Niniejszy artykuł zawiera analizę rozważań teoretycznych dotyczących grywalizacji działań w wirtualnej przestrzeni biblioteki. Rewolucją w tym zakresie jest przede wszystkim zmiana formy komunikowania i pozyskiwania informacji, m.in. na temat segmentacji czytelników w przestrzeni wirtualnej biblioteki. Celem tekstu jest wskazanie waloru edukacyjnego synergii różnych nauk: humanistycznych, ekonomicznych i nowych mediów w innowacyjnych podejściach do myślenia o bibliotece XXI wieku. Przykładem takiej synergii jest grywalizacja. Wstępna hipoteza zakłada, że może ona sprzyjać konstruowaniu relacji komunikacyjnych w przestrzeni wirtualnej biblioteki, a tym samym umożliwia dostosowanie oferty do potrzeb nowych pokoleń czytelników. Kluczowa okazuje się wiedza na temat ich segmentacji jako użytkowników kultury online.</p> Iwona Grodź Prawa autorskie (c) 2022 Iwona Grodź https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/33667 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0100 Realizacja polityki otwartego dostępu na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/35094 <p>Celem badań opisanych w artykule było przedstawienie doświadczeń pracowników Biblioteki Jagiellońskiej związanych z wdrażaniem polityki otwartego dostępu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Opisane działania skupiają się zarówno na historycznym aspekcie wdrażania polityki, jak i na działaniach kontynuowanych lub podjętych po ogłoszeniu związanych z tym aktów prawnych. Do zbierania danych zostały wykorzystane metody analizy i krytyki piśmiennictwa oraz studium przypadku, których zastosowanie pozwoliło szczegółowo opisać temat otwartego dostępu do nauki z perspektywy wdrożenia takiej polityki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na kanwie zgromadzonych doświadczeń można stwierdzić, że główne problemy we wdrażaniu otwartej nauki na uczelni to słaba znajomość tematu przez pracowników i brak dostatecznego finansowania. Do głównych zalet natomiast należą: nieograniczony dostęp oraz szersze rozpowszechnienie wyników badań i publikacji naukowych.</p> Leszek Szafrański Prawa autorskie (c) 2022 Leszek Szafrański https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/35094 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0100 „Odporność bibliotek” – analiza SWOT w kontekście doświadczenia pandemii https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/32538 <p>Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy SWOT dotyczącej polskich bibliotek publicznych po doświadczeniu pandemii, w kontekście budowania przez nie odporności instytucjonalnej oraz udziału w rozwijaniu odporności społeczności lokalnych, w których funkcjonują. W tekście omówiono zjawisko odporności bibliotek na podstawie dostępnej literatury przedmiotu, zaprezentowano wyniki analizy SWOT i wnioski dotyczące oceny odporności placówek będących przedmiotem badania. Zwrócono uwagę na mocne strony bibliotek, na brak zarządzania kryzysowego i potrzebę jego wdrożenia.</p> Małgorzata Kisilowska-Szurmińska Prawa autorskie (c) 2023 Małgorzata Kisilowska-Szurmińska https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/32538 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0100 Andrew Pettegree, Arthur der Weduwen, The Library. A Fragile History, London: Profile Books 2021, s. 518. ISBN 978-1-78816-342-2 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/35891 Diana Szary-Matuszkowiak Prawa autorskie (c) 2022 Diana Szary-Matuszkowiak https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/35891 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0100 Patryk Mogilnicki, Książka po okładce. O współczesnym polskim projektowaniu okładek książkowych, Kraków: Karakter 2021, s. 437. ISBN 978-83-65271-80-8 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/35900 Agnieszka Rybarczyk Prawa autorskie (c) 2022 Agnieszka Rybarczyk https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/35900 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0100 Praca i pasja. Zbiór wywiadów, rozmawiała Monika Simonjetz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP 2021, s. 588. ISBN 978-83-65741-79-0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/34715 Agnieszka Sadowska Prawa autorskie (c) 2022 Agnieszka Sadowska https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/34715 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0100 Technologiczne aspekty działalności bibliotek w pandemii COVID-19. Nowe zadania – nowe usługi – nowy wizerunek, red. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP 2022, s. 228. ISBN 978-83-65741-84-4 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/34975 Małgorzata Bródka Prawa autorskie (c) 2022 Małgorzata Bródka https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/34975 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0100 Od Redakcji https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/37197 Redakcja czasopisma Prawa autorskie (c) 2022 Redakcja czasopisma https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/37197 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0100 „Biblioteka” – kilka refleksji z okazji 25-lecia nowej edycji czasopisma https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/36173 <p>W artykule zostały przedstawione historia i teraźniejszość „Biblioteki” – czasopisma naukowego wydawanego przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu. Obecna edycja rocznika, publikowana od 1997 roku, jest kontynuacją czasopisma ukazującego się w latach 1960–1970. Z okazji 25-lecia nowej edycji „Biblioteki” podsumowano dotychczasowy dorobek czasopisma oraz wskazano współczesne wyzwania związane z jego dalszym rozwojem.</p> Małgorzata Dąbrowicz, Artur Jazdon Prawa autorskie (c) 2022 Małgorzata Dąbrowicz, Artur Jazdon https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/36173 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0100