Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 14(23) (2010) Szwedzi a Polska, czyli o rodzimych księgozbiorach w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali Abstrakt  PDF
Hanna Grabowska
 
Nr 16(26) (2012) Polemika wokół egzemplarza obowiązkowego w latach 1989–2009 Abstrakt  PDF
Ewa Dąbrowska
 
Nr 16(26) (2012) „Biblioteka ucząca się” – zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej Abstrakt  PDF
Hanna Grabowska
 
Nr 17(26) (2013) Wieloaspektowość kształtowania księgozbioru biblioteki akademickiej na przykładzie Strategii zarządzania zbiorami Docklands Library (University of East London) Abstrakt  PDF
Małgorzata Bródka
 
Nr 18(27) (2014) O poznańskich rękopisach i starych drukach w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali Abstrakt  PDF
Alicja Szulc, Renata Wilgosiewicz-Skutecka
 
Nr 16(26) (2012) Od Biblioteki Aleksandryjskiej do World Wide Web Abstrakt  PDF
Sebastian D. Kotuła
 
Nr 19(28) (2015) Księgozbiór kolekcjonera dzieł sztuki. Słów kilka o bibliotece Seweryna hr. Mielżyńskiego z Miłosławia Abstrakt  PDF
Kamila Kłudkiewicz
 
Nr 20(29) (2016) Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu jako „trzecie miejsce” Abstrakt  PDF
Aldona Chachlikowska
 
Nr 18(27) (2014) Kriegsbeute-Ausstellung Posen 1917. Propagandowa wystawa dla szerokiej publiczności Abstrakt  PDF
Jakub Skutecki
 
Nr 21(30) (2017) Biblioteka Krajowa w Poznaniu 1894–1902 Abstrakt  PDF
B. Wenzel
 
Nr 17(26) (2013) Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej na podstawie działań public relations Biblioteki Politechniki Wrocławskiej Abstrakt  PDF
Jadwiga Wojtczak
 
Nr 13(22) (2009) Lektury lekarza – książka Leonarda Botalla w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu Abstrakt  PDF
Renata Wilgosiewicz – Skutecka, Alicja Szulc
 
Nr 15(25) (2011) Spuścizny konserwatorów zbiorów, kierowników i dyrektorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Abstrakt  PDF
Michał Boksa
 
Nr 16(26) (2012) Zasób Flores Oratorii – norbertańskiej silvae rerum przechowywanej w Bibliotece Prowincjalnej Franciszkanów w Gnieźnie Abstrakt  PDF
Zbigniew Joskowski
 
Nr 14(23) (2010) Lwowiana w zbiorach Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Analiza najstarszych inwentarzy przybytków (1946-1961) Abstrakt  PDF
Agnieszka Górska
 
Nr 20(29) (2016) Media społecznościowe w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach Abstrakt  PDF
Maria Lamberti, Monika Theus
 
Nr 19(28) (2015) Wolumin mszalny poznańskich karmelitów bosych. Abstrakt  PDF
Piotr Pokora
 
Nr 18(27) (2014) Z dalekiej Galicji do Wiednia. Siegfried Lipiner – bibliotekarz niepospolity Abstrakt  PDF
Aleksandra Wiśniewska
 
Nr 19(28) (2015) Wpływ informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na zmiany organizacyjne i rozwój usług bibliotecznych Abstrakt  PDF
Piotr Karwasiński, Hanna Wesołowska-Mis
 
Nr 13(22) (2009) Fundusze strukturalne dla bibliotek w okresie programowania 2007-2013 Abstrakt  PDF
Maria Wojcińska, Damian Wojciński
 
0 - 0 z 40 elementów > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo