Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 18(27) (2014) Kodeks magistra Hieronima Szwarca. Przyczynek do dziejów najstarszego księgozbioru bernardynów w Krakowie Abstrakt  PDF
Alicja Szulc
 
Nr 21(30) (2017) Podróż naukowa Karola Libelta do Galicji w 1869 roku i rękopiśmienna pamiątka po niej w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu Abstrakt  PDF
Agnieszka Baszko
 
Nr 14(23) (2010) Lwowiana w zbiorach Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Analiza najstarszych inwentarzy przybytków (1946-1961) Abstrakt  PDF
Agnieszka Górska
 
Nr 20(29) (2016) "Elementa Pverilis Institutionis" (Kraków 1692) – przyczynek do historii elementarzy polskich Abstrakt  PDF
Margarita A. Korzo
 
0 - 0 z 4 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo