Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 14(23) (2010) „Pokłosie. Zbieranka literacka na korzyść sierot” Abstrakt  PDF
Katarzyna Gmerek
 
Nr 19(28) (2015) Graduał rkp 7021 Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu jako przykład recepcji potrydenckiej reformy chorału gregoriańskiego w polskim obrządku liturgicznym. Abstrakt  PDF
Anna Sobczak
 
Nr 16(26) (2012) Księgarnia i Biblioteka do Czytania Tomasza Szumskiego Abstrakt  PDF
Artur Jazdon
 
Nr 17(26) (2013) Aleksander Birkenmajer jako wizytator Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych we Wrocławiu Abstrakt  PDF
Ryszard Nowicki
 
Nr 17(26) (2013) Kolportaż druków muzycznych przez Drukarnię W. Deckera w świetle anonsów prasowych i jego wpływ na kształtowanie kultury muzycznej Wielkopolan Abstrakt  PDF
Artur Jazdon, Andrzej Jazdon
 
Nr 18(27) (2014) Likwidacja Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w Poznaniu Abstrakt  PDF
Ryszard Nowicki
 
Nr 14(23) (2010) „Witajcie koledzy” – poznańska „Książka wpisów wędrujących czeladników introligatorskich” Abstrakt  PDF
Andrzej Nowakowski, Leonard Rosadziński
 
Nr 14(23) (2010) Dysertacje poświęcone tematyce polskiej, powstałe na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego w latach 1872-1937 Abstrakt  PDF
Aleksandra Wiśniewska
 
Nr 14(23) (2010) Z adresownika poetki. Śladami listów Kazimiery Iłłakowiczówny w bibliotekach polskich Abstrakt  PDF
Monika Chuda
 
Nr 19(28) (2015) Jeremias Hentschel Lesna Polonus (1662–1709) i jego księgozbiór. Fragment z dziejów biblioteki parafii luterańskiej w Lesznie. Abstrakt  PDF
Kamila Szymańska
 
Nr 13(22) (2009) „Die Ägyptische Finsterniss” – przyczynek do historii poznańskich czasopism satyrycznych pierwszej połowy XIX wieku Abstrakt  PDF
Artur Jazdon, Renata Piejko
 
Nr 21(30) (2017) „Nowe porządki” z socjalizmem w tle. Szkic do powojennych dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (1945–1956) Abstrakt  PDF
Elżbieta Mania
 
Nr 21(30) (2017) Biblioteka Krajowa w Poznaniu 1894–1902 Abstrakt  PDF
B. Wenzel
 
0 - 0 z 13 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo