Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 14(23) (2010) Bibliografia literacka w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (1948-2010) – geneza, dokonania, perspektywy Abstrakt  PDF
Zyta Szymańska
 
Nr 17(26) (2013) Od Ostroroga do „Pszczelnictwa Współczesnego” – zarys wielkopolskiego piśmiennictwa pszczelniczego Abstrakt  PDF
Roman Tomaszewski
 
Nr 15(25) (2011) Kšyštaf Mìgan’ (Krzysztof Migoń): bìâbìblìâgrafičny pakazal’nìk (1960–2010): da 70-goddzâ z dnâ naradžènnâ i 50-goddzâ navukovaj dzejnascì, skladal’nìkì Larysa Ì. Doŭnar, Tamara A. Samajlûk, Mìnsk: Belaruskì dzâržaŭnu ŭnìversìtèt kul’tury ì mastactvaŭ 2011, 196, [14] s., [1] k. portr.: il.  PDF
Danuta Wańka
 
Nr 21(30) (2017) Jak powstawała korbutowa bibliografia Adama Mickiewicza? Abstrakt  PDF
Zbigniew Przychodniak
 
0 - 0 z 4 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo