Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 15(25) (2011) Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w okresie nacjonalizacji rynku książki w Poznaniu (1946–1955) Abstrakt  PDF
Piotr Nowak
 
Nr 14(23) (2010) „Pokłosie. Zbieranka literacka na korzyść sierot” Abstrakt  PDF
Katarzyna Gmerek
 
Nr 14(23) (2010) Bibliografia literacka w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (1948-2010) – geneza, dokonania, perspektywy Abstrakt  PDF
Zyta Szymańska
 
Nr 18(27) (2014) „Pedagog” – zapomniana inicjatywa wydawnicza Kazimierza Szulca Abstrakt  PDF
Artur Jazdon, Krystyna Jazdon
 
Nr 13(22) (2009) „Die Ägyptische Finsterniss” – przyczynek do historii poznańskich czasopism satyrycznych pierwszej połowy XIX wieku Abstrakt  PDF
Artur Jazdon, Renata Piejko
 
Nr 21(30) (2017) Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1926–2016 Abstrakt  PDF
Roman Tomaszewski
 
Nr 21(30) (2017) „Nowe porządki” z socjalizmem w tle. Szkic do powojennych dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (1945–1956) Abstrakt  PDF
Elżbieta Mania
 
Nr 21(30) (2017) Biblioteka Krajowa w Poznaniu 1894–1902 Abstrakt  PDF
B. Wenzel
 
Nr 20(29) (2016) Dwie pocztówki adresowane do Rudolfa Fockego Abstrakt  PDF
Jakub Skutecki
 
Nr 20(29) (2016) "Elementa Pverilis Institutionis" (Kraków 1692) – przyczynek do historii elementarzy polskich Abstrakt  PDF
Margarita A. Korzo
 
0 - 0 z 10 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo