Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 18(27) (2014) Leonard Rosadziński, Poszukiwacz, czyli niezwykli ludzie i stare książki, Poznań: „Rosa” Dom Różności 2014, s. 244 Abstrakt  PDF
Andrzej Nowakowski
 
Nr 18(27) (2014) Dorota Degen, Polityka wydawnicza w sferze nauki w latach 1944–1959, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2014, ss. 261 Abstrakt  PDF
Piotr Nowak
 
Nr 18(27) (2014) Łukasz Kołodziejczyk, Prywatność w Internecie: postawy i zachowania dotyczące nieujawniania danych prywatnych w mediach społecznych, Warszawa: Wydawnictwo SBP, ss. 152 Abstrakt  PDF
Jacek Wojciechowski
 
Nr 18(27) (2014) Magdalena Przybysz-Stawska, Książki na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu XXI wieku, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013, ss. 720 Abstrakt  PDF
Helena Olszewska
 
Nr 15(25) (2011) Kšyštaf Mìgan’ (Krzysztof Migoń): bìâbìblìâgrafičny pakazal’nìk (1960–2010): da 70-goddzâ z dnâ naradžènnâ i 50-goddzâ navukovaj dzejnascì, skladal’nìkì Larysa Ì. Doŭnar, Tamara A. Samajlûk, Mìnsk: Belaruskì dzâržaŭnu ŭnìversìtèt kul’tury ì mastactvaŭ 2011, 196, [14] s., [1] k. portr.: il.  PDF
Danuta Wańka
 
Nr 15(25) (2011) Wiesław Babik, Słowa kluczowe, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, ss. 241  PDF
Justyna Łopaczyk
 
Nr 15(25) (2011) Marek Nahotko, Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki, Warszawa: Wydawnictwo SBP 2010, ss. 384  PDF
Żaneta Szerksznis
 
0 - 0 z 7 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo