Digitalizację i upowszechnienie czasopisma "Badania Fizjograficzne. Seria A: Geografia Fizyczna" PTPN realizowało w ramach umowy 522/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

mnisw3.jpg