[1]
CZUCHAJ, A., WOLNY, F. i MARCINIAK, M. 2019. REAKCJA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH NA OPADY W ZLEWNI RÓŻANEGO STRUMIENIA. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna. 10(70) (grudz. 2019), 7–19. DOI:https://doi.org/10.14746/bfg.2019.10.1.